Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Csák Máté képes leírás - Magyar történelem.tlap.hu
részletek »

Csák Máté - Magyar történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyartortenelem.tlap.hu » Csák Máté
Keresés
Találatok száma - 4 db
A rettegett Csák Máté

A rettegett Csák Máté

Ki is volt pontosan az a trencséni Csák Máté (1260 körül - 1321. március 18.), akinek a neve annyiszor felmerül felvidéki váraink történetében és a magyar történelemben? Kiskirályként hatalmaskodó gátlástalan főúr, elképesztő méretű birtokok vaskezű tulajdonosa, fékevesztett rablóbáró? Mindez egyaránt igaz. A maga korában, azaz a XIII.-XIV. század fordulóján uralma kiterjedt a Felvidék szinte egészére, valamint Dunántúl egyes északi területeire. Tizennégy vármegyét birtokolt, saját pénzt veretett, több ezres, jól képzett és jól felfegyverzett magánhadsereggel rendelkezett, saját udvartartásában ugyanazon rangokat használta és ugyanazon előjogokkal élt, mint a magyar király, a királyi jogkört bitorolva rendkívüli adókat vetett ki az uralma alatt álló területeken. Mindeme hatalmas birodalmat több mint ötven vár és várkastély védelmezte. A nagy hatalmú főúr a Csák nemzetségből származott, melynek ősi birtokai eredetileg a Vértes környékén voltak. Mivel nagybátyjai utód nélkül haltak meg, azok kiterjedt felvidéki birtokai az apai örökséggel együtt Mátéra és testvérére, Csákra szálltak. Már maga az örökség is óriási birtokot jelentett: Nyitra, Bars, Komárom és Pozsony vármegyéket...

A rozgonyi csata

A rozgonyi csata

Az Árpád-ház 1301. januárjában váratlanul kihalt - hirtelen, örökös nélkül elhunyt III. András. Ekkor hatalmas harc indult a trónért: két tizenéves gyerek állí­totta magát a magyar trónörökösként. Az egyik a cseh Vencel fia, Vencel (későbbi nevén László); a másik pedig az olasz Caroberto avagy Károly Róbert, a nápolyi Anjou-ház sarja. Az Árpád-ház 1301. januárjában váratlanul kihalt - hirtelen, örökös nélkül elhunyt III. András. Ekkor hatalmas harc indult a trónért: két tizenéves gyerek állí­totta magát a magyar trónörökösként. Az egyik a cseh Vencel fia, Vencel (későbbi nevén László); a másik pedig az olasz Caroberto avagy Károly Róbert, a nápolyi Anjou-ház sarja. Azonban abban az időben a királynak nem volt sok befolyása, mivel a hatalom kb. egy tucat báró kezében volt. 1307 végére I. Károly lett a magyar király, ezt többek között kitartásának és a pápái segítségnek kö­szönhette. A rozgonyi csata legfőbb előzménye az, hogy Károly összetűzésbe került több, az ő királlyá koronázását nyíltan támadó, tehát még mindig ellen­séges tartományúrral. Először egy 1311. szeptember 26-i oklevélből ér­tesülhetünk arról, hogy Károly nyílt hadjáratot indít Csák Máté, Felvidék nyugati részét ellenőrző főnemes ellen...

Csák Máté

Csák Máté

Csák Máté, az Anjou-kor egyik leghatalmasabb oligarchája, *1260 körül. +1321. III. Endre uralmának zavaros korában, mint főlovászmester, 1297-ben mint nádor erőszakkal növelte vagyonát. A trónviszályok korában pártcserével családi összeköttetésekkel szerzett szövetségeseket külföldön is. Gentile bíboros a kékesi összejövetelen Károly iránt hűségfogadalomra bírta s C. képviseltette magát a híres 1308-végi pesti zsinaton, majd több országgyűlésen...

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Csák Máté 1260-1321

Csák Máté 1260-1321

A XIV. század, melyet méltán nevezünk az Anjouk korának, a magyar történelem legfényesebb szakasza. Míg a nemzeti egység ereje, a király tekintélye, az ország terjedelme nagyot gyarapodott e korszakban, az alatt a nép jólétben, gazdagságban elégűlten élt, az ipar és kereskedés, a tudomány és művészet felvirágzott. Érthető, hogy Magyarországot archiregnumnak, Európa főországának kezdék nevezgetni, s a magyar király barátságát mindenünnen keresték. Pedig ezen, történelmünkben többször visszakerülő, gyors föllendülést közvetlenűl igen szomorú idő előzte meg. Ama, szinte rendessé vált szokás, hogy a fölserdűlt korona-örökös, mint ifjabb király az ország harmadrészében függetlenűl uralkodott, a bomlás csiráját fejtette ki, melynek a IV. Béla és V. István között ismételten kitört viszályok, a szerencsétlen Kún László uralkodása, III. Endrének szilárdságra már nem juthatott kormánya, az Árpádház kihalta után pedig a trónkövetelők és pártkirályok vetekedése hosszú évtizedeken át bő táplálékot nyújtott...

Tuti menü