Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Dózsa György képes leírás - Magyar történelem.tlap.hu
részletek »

Dózsa György - Magyar történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyartortenelem.tlap.hu » Dózsa György
Keresés
Találatok száma - 4 db
Dózsa György

Dózsa György

Híres temesváriakról szóló sorozatunk második alanya Dózsa György, aki bizonyos szempontból Tarzan inverze: míg Weissmüller János mindössze élete első hónapjait töltötte a Béga partján, addig a székely lovaskapitány (aki a magyar történelem első, de korántsem utolsó sült parasztja) csak földi pályafutása utolsó öt hetét. Dózsa szomorú véget ért karrierje - mint annyi minden a történelemben - egy sima kommunikációs és logisztikai problémával kezdődött: Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek 1513-ban úgy jön haza a római konklávéról (ahol majdnem pápává választották), hogy magával hozza az újonc X. Leó utasítását a törökök elleni keresztes háború indítására. A templomokban 1514 tavaszán ki is hirdetik a felhívást, a parasztok meg elkezdenek gyülekezni, Pesttől Nagyváradon keresztül Kalocsáig: pár hét alatt százezerre rúg a számuk. Bakócz (aki Dózsát, a törökellenes harcokban már bizonyított székely kisnemest teszi meg fővezérnek) előzetesen egyeztetett ugyan az országtanáccsal, de a helyi földbirtokos nemesség nem örült a hírnek. Mivel a magyarok már akkor is imádtak betenni egymásnak, na meg a földeket is meg kell művelnie valakinek, egyre több vidéken visszatartják a jelentkezőket, illetve szétzavarják a már megalakult, és kaszával-kapával felfegyverzett keresztes (latinul: crux, innen a későbbi kuruc szó) parasztseregeket...

Dózsa György élete

Dózsa György élete

(Dálnok, 1470 k. - 1514. július 20.) az 1514-es, parasztfelkelésbe torkollott keresztes hadjárat katonai vezetője. Dózsa György Dálnokon született, születéséről pontos dátum nem maradt fent, de a korabeli források alapján negyven éves lehetett halálának idején, ebből következtetünk, hogy az 1470-es évek körül született. Tévesen több korabeli forrás Székely Györgynek tünteti fel. Azonban minden kétséget kizáróan bizonyítja származását az az okirat, amelyet Barlabási Lénárt erdélyi alvajda és székely alispán írt 1507. július 17-én, amelyben latinul Dózsa Györgyöt Georgius Dosa Siculus de Makfalva in Sede Maros existente -ként jelöli meg. Eszerint Dózsa György a makfalvi Dósa-család az Örlöcz-nem Szovát ágán levő székely család tagja volt...

Dózsa György életrajza

Dózsa György életrajza

A középkori Magyarország legnagyobb parasztmozgalmának, az 1514. évi parasztháborúnak vezetője és hadvezére. Székely köznemesi származású volt, innen a másik neve: Székely György. Dálnokon született 1470 körül, 1514-ben halt meg a parasztháború utáni megtorlás következtében. A magyar népköltészetben Dózsa Györgyre és háborújára vonatkozó önálló dal vagy ballada nem maradt fenn. A kuruc szó azonban máig őrzi Dózsa György kereszteseinek emlékét (a latin crux,-is kereszt szóból), valamint néhány más kifejezés (földhözragadt szegény ember, sült paraszt), egy székely esküformula (Dózsa-hitre mondom). Emléke különösen szülőföldjén, a székelység körében eleven. Dálnokon, a régi Háromszék megyében ismerni vélik szülőháza helyét, maradványait, tudnak kincsérol is, amelyet itt rejtett el hatalmas rézüstökben. Roppant ereje a hagyomány szerint Toldi Miklóséhoz hasonlatos. Mint Toldi, Dózsa György is ennek köszönhette, hogy az udvarhoz került és lovagi címert kapott, ugyanis Nándorfehérváron szolgált lovaskapitányként, ahol párbajban megölt egy török vitézt, és ezzel a tettével elnyerte a király, II. Ulászló (ur. 1490-1516) rokonszenvét...

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Dózsa György-féle parasztfelkelés

Dózsa György-féle parasztfelkelés

A Magyar parasztháború vagy Dózsa György-féle parasztfelkelés egy mindössze néhány hónapig tartó (1514. április - július), de annál véresebb megmozdulás volt Magyarország területén. A Bakócz Tamás esztergomi érsek által a törökök ellen összehívott paraszti keresztes sereg a háború beszüntetése és a korábbi kizsákmányolás miatt a saját nemessége ellen fordult. A felkelés vezére Dózsa György székely katona volt...

Tuti menü