Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
I. világháború Magyarországon képes leírás - Magyar történelem.tlap.hu
részletek »

I. világháború Magyarországon - Magyar történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyartortenelem.tlap.hu » I. világháború Magyarországon
Keresés
Találatok száma - 4 db
Az első világháború és következményei

Az első világháború és következményei

A háborús vereség és a nemzetiségek önállósodási mozgalmai szétrobbantották az Osztrák-Magyar Monarchiát. Magyarországon 1918 októberében kitört az őszirózsás forradalom, amelynek élére a hamarosan miniszterelnökké kinevezett Károlyi Mihály gróf, a Függetlenségi Párt vezetője állt. Károlyiék szeme előtt egy modernizált polgári demokrácia eszménye lebegett, amely megoldja a Monarchiát feszítő etnikai és szociális feszültségeket. A nemes eszmék gyakorlati megvalósítása nem sikerült. November 3-án a Monarchia Padovában aláírta a fegyverszüneti szerződést, melynek értelmében a magyar hadseregnek jelentős terülteket kellett kiürítenie. Károlyiék tárgyalásokat kezdtek az elszakadni akaró nemzetiségekkel, de kudarcot vallottak. Októberben megalakult Csehszlovákia, december 1-én az erdélyi románok kimondták egyesülésüket a román királysággal. Délről francia és szerb erők lépték át a fegyverszüneti szerződésben meghatározott demarkációs vonalat, és magyar területeket szálltak meg. A kormány az előrenyomuló cseh és román egységekkel sem tudott szembeállítani érdemleges magyar haderőt. A belpolitikai helyzet sem alakult a kormány tervei szerint. A Habsburg IV. Károly király lemondását követően november 16-án kikiáltották a köztársaságot, amelynek ideiglenes elnöke 1919 januárjában Károlyi lett...

Az első világháború és következményei Magyarországon

Az első világháború és következményei Magyarországon

Ezen az oldalon az első világháború és következményei Magyarországon és a Trianon utáni ország élete témakörökben olvasható vázlat a történelem érettségi tételek közül. 1914.07.28.: A Monarchia hadat üzen Szerbiának, ezzel megkezdődik az első világháború. 1918.10.31.: Budapesten tüntetések kezdődnek (őszirózsás forradalom), melyek fegyveres összeütközésbe csapnak át, ez a lánchídi csata. Október 31-én Károlyi Mihályt kinevezik miniszterelnökké. 1918.11.03.: A Monarchia képviselői Padovában aláírják a feltétel nélküli kapitulációt. 1919.03.21.: Kikiáltják a Magyarországi Tanácsköztársaságot, a kormány a Forradalmi Kormányzótanács, tagjai a népbiztosok. Vezetője Garbai Sándor, de valójában Kun Béla irányít. 1919.08.01.: A sorozatos vereségek után, a románok már Budapestnél voltak, a Forradalmi Kormányzótanács lemond. A Tanácsköztársaság megbukik...

Magyarország az első világháborúban

Magyarország az első világháborúban

Az 1867-es kiegyezés nyomán létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia. Ez a több mint hatszázezer négyzetkilométer területű, mintegy harmincöt millió lakossal rendelkező birodalom lélekszám szerint Európa harmadik (Oroszország és Németország után), területét figyelembe véve második nagyhatalma (Oroszország után), mely egymilliós hadsereget tudott ugyan kiállítani, de belső viszonyait tekintve elmaradt európai versenytársaitól. A Monarchiában több mint tizenkét nyelvet beszéltek, s a birodalom nemzetiségi mozgalmai a századfordulótól kezdve egyre határozottabban vetették fel az önálló nemzetállami fejlődés lehetőségét. A nagy, egységesen szervezett, védővámokkal támogatott belső piac ugyan számottevő gazdasági fejlődést tett lehetővé, a Monarchia ipari és gazdasági teljesítménye azonban leginkább a technikai-technológiai fejlettséget, a produktivitást, valamint a belső tőkeerőt tekintve elmaradt az európai élvonaltól. Mindezek a belső korlátok bizonyos mértékig a külpolitikában is éreztették hatásukat. A birodalom külpolitikájának főbb irányait az 1879 októberében a Német Császársággal megkötött kettős szövetség szabta meg, amely egyrészt több mint negyven éven át tartó szoros szövetségi viszonyt eredményezett, másrészt azonban többnyire alárendelte a Monarchia érdekeit Németország világpolitikai és még inkább európai céljainak...

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Magyarország története az 1. világháborúban

Magyarország története az 1. világháborúban

Az belső feszültségek növekedésével párhuzamosan az ország külpolitikai helyzete is fokozatosan romlott. 1904-ben létrejött a francia - angol entente cordiale, majd 1907-ben az angol - orosz szívélyes megállapodás, amelyről mind Németország, mind a Monarchia (Osztrák - Magyar) úgy vélte, hogy nem túl szilárd kapcsolat. A Hármas Szövetségnek mégis hatalmas erőkkel kellett szembenéznie.Ugyanakkor a Hármas Szövetség nem volt harmonikus. Magyarország sorsát meghatározó kérdés volt, hogy egyáltalán megmarad-e a Monarchia a német szövetség mellett. Egyes föltételezések szerint VII. Edward angol király 1908. augusztus 12-én Ferenc Józsefnél tett látogatása során felvetette ezt a kérdést, bár hivatalos körök cáfolták. Ha a Monarchia szakít Németországgal, vagy teljesen elszigetelődik, vagy Oroszországgal kell szövetséget keresnie, de az utóbbiaknak semmilyen reális alapja nem volt. Oroszország csakis a Monarchia elpusztítása árán valósíthatta meg távlati terveit. A német szövetség tehát továbbra is szilárd alapja maradt a külpolitikának. (Annál is inkább, mert a megelőző harminc évben semmilyen stratégiai előkészület nem történt egy esetleges német támadás elhárítására. A Monarchia védtelen volt Németországgal szemben)...

Tuti menü