Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Károly Róbert képes leírás - Magyar történelem.tlap.hu
részletek »

Károly Róbert - Magyar történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyartortenelem.tlap.hu » Károly Róbert
Keresés
Találatok száma - 4 db
Károly Róbert (1307 - 1342)

Károly Róbert (1307 - 1342)

Károly Róbert Nápolyban született Caroberto néven, 1288-ban, Anjou Martell Károly és Habsburg Klementia, Habsburg Rudolf német király leánya házasságából. Károly Róbert 1300-ban már mint ellenkirály lépett fel, s III. András halála után, 1301-ben Gergely érsek Esztergomban meg is koronázta. Hamarosan menekülni kényszerült, mivel a nemesek nagy része nem fogadta el, mivel Vencelnek, a cseh trónörökösnek ajánlották a koronát. 1303-ban, miután Károly Róbert híveket gyűjtött, majd német és osztrák segítséggel megostromolta a király székhelyét, Budát. 1307. október 10-én Károly Róbertet a rákosi országgyűlés királlyá választotta. Az új király hatalma még nagyon gyenge volt, az oligarchák nagy része ugyanis nem tett neki hűségesküt. 1309. június 15-én, Budán királlyá koronázta Tamás esztergomi érsek, de mivel a Szent Korona még mindig az erdélyi vajda kezében volt, csak alkalmi koronát használhatott, több hagyományt is megsértve. A királyt 1310. augusztus 20-án ismét megkoronázták, ezúttal minden előírást betartva: vagyis az esztergomi érsek tette a fejére Székesfehérváron a magyar Szent Koronát. Bár a főurak nagy része Károly mellé állt, az erősebbek ellenálltak. Csák Máté Németújvári Henrikkel együtt 1308-ban elismerte a királyt, de mint az ország legnagyobb és legerősebb birtokosai, saját területükön továbbra is királyként uralkodtak...

Károly Róbert élete

Károly Róbert élete

Gyöngyös a várossá alapításának 650. évfordulója alkalmából 1984-ben avatott szobrot Károly Róbertnek. A város a szobor átadásával méltó emléket állított annak az uralkodónak, aki 1334-ben városi rangra emelte őt. A Buda városával azonos jogokat és kiváltságokat élvező mezőváros a 2003/2004. tanévben, évszázadokkal később ismét emlékezetes történelmi pillanatot élhetett át: Károly Róbert Főskola néven egy régi hagyományokkal bíró, de alapjában véve új intézménnyel gazdagodott...

Károly Róbert uralkodása (1308-1342)

Károly Róbert uralkodása (1308-1342)

Károly Róbert harmadszori megkoronázása (1310) után hozzákezd az ország belső rendjének helyreállításához, hol diplomáciai úton nyeri meg a vele szembenálló tartományurakat, hol katonai erővel számol le velük. A legnagyobb ütközetet az 1312. június 15-én megvívott rozgonyi csata jelenti, amelyben a kassai polgárok segítségével legyőzi a Csák Máté által támogatott Amádé fiak seregeit. 1315-ben székhelyét Budáról Temesvárra helyezi át. 1316-1321 között leveri Kőszegi János és Borsa Kopasz seregeit, ill. megtöri Ákos István fiainak ellenállását is. Csák Mátéval nem tud leszámolni, a problémát csak Csák Máté 1321-ben bekövetkezett halála oldja meg. Végül 1322-1323 folyamán leszámol a Subicokkal és Babonicokkal, ill. 1323-ban a Németújváriakkal is, ezáltal végérvényesen megszilárdítva hatalmát (1323 nyarán visszahelyezi székhelyét Budára). Károly Róbertet nyugodtan nevezhetnénk akár újabb honalapítónak is, hiszen a feudális széttagoltság állapotában levő országból egységes gazdasági nagyhatalommá tette Magyarországot. A tartományurakkal való leszámolás után csak egyetlen komolyabb lázadással kell szembenéznie. Zách Felicián merényletet kísérel meg a királyi család ellen (1330), miután lányát, Zách Klárát elcsábította Kázmér herceg, Erzsébet királyné öccse, a későbbi Nagy Kázmér lengyel király (Zách Felicián személyében a főurak támadnak Károly Róbert ellen)...

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Károly Róbert útja a királyi trónig

Károly Róbert útja a királyi trónig

Az Árpád-ház kihalása és az azt követő hatalmi harcok feszült helyzetet teremtett az országban. Hosszú évekbe telt mire új királyunk, az Anjou házból származó Károly Róbert politikai és gazdasági stabilitást teremtett, melynek köszönhetően országunk a kontinens egyik nagyhatalmává vált. A kiskirályok uralma: 1301. január 14-én meghalt III. András, az Árpád-ház utolsó férfi tagja. Sokakban azonban a halála és az uralkodóház kihalása okán tanúsított szomorúság csak látszólagos. Hosszú évtizedek óta ugyanis az ország területén élő főurak megerősödése volt jellemző, akik saját tartományokat alakítottak ki. Területeik növekedésével pedig mind nagyobb hatalomra tettek szert, amit már III. András is csak komoly erőfeszítések árán tudott kordában tartani. A király halála után már senkinek sem engedelmeskedtek, és úgy gondolták az új király személye főúri hatalmuk függvénye lehet. A kiskirályok növekvő hatalmának oka az volt, hogy királyaik hozzájuk fordultak, ha segítségre volt szükségük, s hűségüket gyakran birtokadományokkal jutalmazták. Éppen ezért a királyoknak nem állt érdekében a főurak egyre erősödő hatalmának megtörése, hiszen jelentős támaszai voltak uralkodásuknak. Ennek köszönhetően a királyi birtok már a 12-13. század fordulóján szétesett, saját területeiken pedig a tartományurak csaknem kizárólagos hatalommal bírtak...

Tuti menü