Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Nagy Imre képes leírás - Magyar történelem.tlap.hu
részletek »

Nagy Imre - Magyar történelem.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: magyartortenelem.tlap.hu » Nagy Imre
Keresés
Találatok száma - 4 db
Nagy Imre

Nagy Imre

Kaposváron született 1896-ban. 1912-ben azonban abbahagyta tanulmányait a kaposvári gimnáziumban, és 1914-ben géplakatos segédlevelet szerzett, s ezután iratkozott be a kaposvári felső kereskedelmi iskolába. 1915. májusában behívták katonának, az orosz frontra került és 1916. júliusában fogságba esett. 1918. júniusában szabadult és a Vörös Gárdában harcolva részt vett az oroszországi polgárháborúban a bolsevikok oldalán. 1920-ban belépett a bolsevik pártba, majd egy év múlva a bolsevik párt tagjaként tért haza pártmegbízatással. Egy kaposvári biztosítótársaság magántisztviselője lett, belépett az MSZDP-be és vezető tisztséget kapott a párt Somogy vármegyei szervezetében. Földreformot követelő tömegmozgalmat szervezett a parasztok között. 1925-ben kizárták az MSZDP-ből, így alapító tagja lett az illegális kommunista szervezetnek, a Magyarországi Szocialista Munkáspártnak. 1927. elején rövid időre letartóztatták (két hónapot töltött fogságban), szabadulását követően pedig Bécsbe emigrált, de illegálisan több alkalommal visszatért Magyarországra, amikor a párt 'Parasztok Lapja' című illegális újságját szerkesztette. 1930 elején küldöttként Moszkvába ment, a Kommunisták Magyarországi Pártja kongresszusára, ahol 1945-ig maradt. 1930-tól a Komintern Nemzetközi Agrárintézetének, 1937-től a szovjet központi statisztikai hivatal volt a munkatársa...

Nagy Imre (1896-1958)

Nagy Imre (1896-1958)

Kaposváron született, református keresztségben, szülei nincstelen uradalmi cselédek voltak. A gimnázium (édesapja állásvesztése, pénztelenségük miatti) félbehagyása után géplakatos segédlevelet szerez, műhelyben és a földeken dolgozik. Később kereskedelmi iskolai tanulmányokat folytat, miközben ügyvédi irodában dolgozik, míg megkapja behívólevelét. Az I. világháborúban 1915-ben az olasz fronton harcol, megsebesül, felépülése után géppuskás tanfolyamot végez, őrvezető lesz, 1916-ban az orosz frontra vezénylik. Ismét megsebesül, hadifogságba kerül, 1918 nyaráig a szibériai berezovkai hadifogolytáborban raboskodik. 1919-ben 1 évig fizikai munkás a Bajkál-tó mellett, hajóépítő ács, kovács, favágó, majd a Vörös Hadseregben harcol a polgárháborúban. 1920-ban belép a magyar és az orosz kommunista pártba. 1921-ben térhet haza Kaposvárra, egy biztosítási cég alkalmazottja lesz, részt vesz a helyi Szociáldemokrata Párt és Szakszervezet munkájában. Megnősül, oltár előtt feleségül veszi Égető Máriát, egy helyi, neves szociáldemokrata család leányát, egy gyermekük születik. A pártból ellentétei miatt kizárják, alapító tagja lesz a Magyarországi Szocialista Munkáspártnak, többször letartóztatják, majd 1928-ban Bécsbe emigrál. 1928-29-ben a kommunista párt falusi osztályának vezetőjeként illegálisan dolgozik Budapesten, a Parasztok Lapját szerkeszti, parasztpártot szeretne alapítani...

Nagy Imre (politikus)

Nagy Imre (politikus)

Nagy Imre (Kaposvár, 1896. június 7. - Budapest, 1958. június 16.) magyar politikus, gazdaságpolitikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1953 és 1955 között a Minisztertanács, illetve az 1956-os forradalom miniszterelnöke. Családja: Szegényparaszti családból származott. Édesapja, Nagy József (1869-1925) uradalmi cseléd, vármegyei tisztiszolga, később postai szerelőmunkás volt; édesanyja, Szabó Rozália (1877-1969) mielőtt férjhez ment volna, a somogyi alispánnál, mint cselédlány szolgált. Nagy Imrének három fiatalabb lánytestvére volt - Mária, Terézia, Erzsébet - akik kiskorukban elhunytak. Felesége Égető Mária (1902-1978), akivel 1925. szeptember 28-án kötött házasságot. Egyetlen gyermekük Nagy Erzsébet (1927-2008), újságíró, szerkesztő, fordító, Vészi János felesége. Tanulmányai: Tanulmányait 4 elemi és 4 polgári osztályig végezte, mert 1912-ben saját elhatározásából elhagyta a kaposvári gimnáziumot, és géplakatos segédnek állt Losoncon. A segédi oklevelet 1914-ben szerezte meg, majd tanulmányait folytatandó beiratkozott a kaposvári felső kereskedelmi iskolába. Az iskolát már nem tudta elvégezni, mert 1915 májusában behívták katonának.

Történelem magazin hírek
1956-os online adatbázist mutatott be az OSZK
1956-os online adatbázist mutatott be az... Magyar Október címmel készített az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szabadon elérhető online adatbázist, amelyen keresztül az 1956-os forradalomról fennmaradt fotókat és mozgóképes anyagokat az események helyszíneihez rendelve térképen böngészhetik az érdeklődők, valamint elérhetik a Szabad Európa Rádió magyar osztályának archív hanganyagait is. A forradalom...
Digitalizálták a szovjet táborokba hurcoltról szóló legnagyobb iratanyagot
Digitalizálták a szovjet táborokba... Digitalizálta a Szovjetunióba hurcolt magyarok legnagyobb egységes iratanyagát, a...
A középkori zarándokok is széthordhatták a leprát Európában
A középkori zarándokok is... A középkori zarándokok is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a lepra Európa-szerte...
Nagy Imre életrajzi kronológiája

Nagy Imre életrajzi kronológiája

1896. június 7. Született Kaposváron. 1907-1912. Négy és fél osztályt végzett a Kaposvári Állami Főgimnáziumban, ahonnan 'gyenge előmenetel és szegénység miatt szülői kívánságára' kilépett 1912 februárjában. 1912-1914. Géplakatostanonc; segédlevelet szerzett. 1914-1915. Felsőkereskedelmi iskolai tanuló. 1915. május. Behívták katonának; géppuskásként harcolt és megsebesült az olasz fronton, felgyógyulása után Galíciába került. 1916. július. Sebesülten orosz hadifogságba esett. 1918-ig a berezovkai hadifogolytáborban (Kelet-Szibériában) van. 1918. március. Belépett a Vörös Gárdába, júniusban Szibéria Külföldi Munkásainak Kommunista (Szociáldemokrata) Pártjába. 1918 szeptember. Osztagát több hónapos harc után szétverték, ő maga a Cseh Légió fogságába került. Hamarosan megszökött és alkalmi munkákból élt a Bajkál-tó környékén. 1920-1921. Irkutszkban pártmunkás. 1920. május 10. Tagja lett az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Pártnak. 1921. május. Egyhónapos csekista kiképzés után hazatért Kaposvárra. 1922-27. Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság kaposvári fiókjánál tisztviselő. 1922-25. A kaposvári szociáldemokrata pártszervezet aktivistája, 1924-ben titkára. 1924. április. Az MSZDP XXII. kongresszusán küldöttként élesen bírálta az országos pártvezetőséget...

Tuti menü